Skip to main content

Disclaimer

De website www.oudervanmijnouders.nl (hierna: “de Website”) is ontwikkeld voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking. De informatie op de Website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

De informatie

De informatie op de Website is zoveel mogelijk gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten. De informatie op de Website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de Website en wij maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Het Trimbos-instituut kan geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de Website.

Informatie van derden

De Website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Gebruik informatie

Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is of zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of communicatie in de ruimste zin, behoudens opzet of grove schuld. Aan de inhoud van de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Foto’s

De foto’s en afbeeldingen op de Website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.