Skip to main content

Welke hulp is er voor jou?

Hulp voor jou als naaste

Als je in het persoonlijke contact met het kind of gezin tegen problemen aanloopt, kun je hulp of ondersteuning vragen bij experts. Onthoud dat je altijd om hulp en advies mag vragen, ook als je niet heel dichtbij het gezin staat. Hieronder vind je een (niet complete) lijst organisaties die hulp of steun bieden.

Stichting Buurtgezinnen

Stichting Buurtgezinnen werkt vanuit de gedachte: opvoeden doen we samen. Zij koppelen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin (‘steungezin’) in de buurt. Zo krijgen de ouders wat ruimte en de kinderen extra aandacht. De hulp is makkelijk bereikbaar en vriendelijk. Als je je aanmeldt als steungezin, helpt Stichting Buurtgezinnen je verder op weg om het gezin en het kind goed te kunnen helpen.

Kijk voor meer informatie op www.buurtgezinnen.nl

Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kun je gratis en anoniem advies krijgen over problemen en onveilige situaties bij iemand thuis. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar makkelijk bereikbare hulp.

Kijk voor meer informatie op www.veiligthuis.nl

Het Wijkteam

Het wijkteam kan met je meedenken over steun voor jezelf of het gezin. Zij bieden mensen in de wijk makkelijk bereikbare hulp. Dit organiseert elke gemeente zelf. Vraag jouw gemeente wat bij jou in de buurt mogelijk is.

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht helpt partners, familie en goede vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving. Op de website staan ook algemene tips voor naasten die om wat voor reden dan ook voor een ander zorgen.

Kijk voor meer informatie op www.naasteninkracht.nl

De Luisterlijn

Bij de Luisterlijn kan iedereen zijn verhaal doen, gratis en anoniem.

Kijk voor meer informatie op www.luisterlijn.nl

Belangenvereniging Sien

Bij Belangenvereniging Sien vinden (volwassen) kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking lotgenotencontact. Ook voor naasten van deze kinderen is er bij Sien een luisterend oor.

Kijk voor meer informatie op www.sien.nl

JIM

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Als JIM begeleid je een kind op een persoonlijke manier. Je blijft op een normale manier in contact, maar je overlegt ook met hulpverlening. Samen met het kind, de hulpverlener en de ouder(s) overleg je wat voor afspraken jullie willen maken en wie welke verantwoordelijkheid krijgt. Om JIM te worden, moet er al hulpverlening in het gezin aanwezig zijn.

Kijk voor meer informatie op www.jimwerkt.nl

een moeder en dochter lachen naar elkaar